Een nieuw onderkomen voor Seametrey

Ondanks, of wellicht juist dankzij het doorslaande succes van de Seametrey Children’s Village, is de school niet gevrijwaard van problemen, en is de toekomst van de school ongewis. Zo is vanwege de huidige locatie in hartje Phnom Penh de huur torenhoog, en trekken die kosten een zware wissel op de beschikbare middelen. De school is weliswaar redelijk goed uitgerust, zeker in vergelijking met openbare scholen, maar door de combinatie van het broeierig-hete klimaat en intensief gebruik is slijtage van al het beschkbare materiaal een groot probleem. Geld om dat wat afgeschreven moet worden (alles wordt net zo lang gebruikt en hergebruikt tot het lekkerlijk uit elkaar valt van ellende) te vervangen is er vaak niet. En ofschoon je met een gezonde dosis improvisatietalent en efficient recyclen een heel eind kunt komen, moet vroeg of laat alles wel een keer vervangen worden.

Een tweede probleem is dat de school inmiddels zijn maximale capaciteit heeft bereikt: er staan ruim honderd leerlingen ingeschreven, en daarnaast worden ook lessen aangeboden aan pubers en jong-volwassenen. Het complex is simpelweg te klein geworden om de leerlingen alle benodigde/gewenste faciliteiten te bieden. Het schoolgebouw is te klein om voor alle verschillende soorten lessen (talen, wiskunde, geografie, maatschappijleer, muziekles, etc.) een eigen lokaal in te richten, waardoor er vaak moet worden uitgeweken naar het aanliggende You Khin guesthouse (onderdeel van dezelfde NGO), of lessen moeten worden samengevoegd of zelfs geannnuleerd.

Eén van de meest onfortuinlijke neveneffecten van de te krap bemeten behuizing is dat er nauwelijks ruimte is voor gymlessen en andere fysieke activiteiten. Het zwembad dat bij het guesthouse is prima geschikt om de kleinsten hun eerste zwemlessen te geven en om een beetje te spelen, maar voor de oudere leerlingen is het simpelweg te klein om echt te kunnen oefenen. Een klein groepje leerlingen wordt een aantal malen per week, begeleid door een vrijwilliger, per tuk-tuk naar het olympisch zwembad gebracht om daar te trainen. Uiteraard is dat vervoer niet gratis (toegang tot het zwembad overigens wel), wat weer een extra structurele kostenpost betekent. Weliswaar gaat het steeds om slechts een paar dollar, maar wanneer je dit en alle andere onkosten bij elkaar optelt kom je uiteindelijk toch weer op een substantieel bedrag uit. Geld dat eigenlijk voor andere zaken was gereserveerd.

Om de kinderen toch de nodige beweging te kunnen bieden wordt één, soms twee keer per week uitgeweken naar een park in de buurt voor een uurtje voetballen (waar overigens zowel de jongens als de meisjes even fanatiek aan meedoen). De wandeling naar het park duurt zo’n 15-20 minuten, tijdens welke een paar drukke straten overgestoken moeten worden. Nu kan dat al vrij lastig zijn in je eentje, dus je kun wel nagaan hoe dat is met 25 kinderen op sleeptouw. Het grote probleem is de rijstijl en houding van de gemiddelde Cambodjaanse verkeersdeelnemer. Al zien ze een grote groep kinderen proberen over te steken, ze razen daar liever al zigzaggend en toeterend doorheen dan wat af te remmen, laat staan even te stoppen. Je zou immers maar een kostbare seconde verliezen… Deze Jekyll and Hyde-achtige gedaanteverwisseling, die veel Cambodjanen ondergaan zodra ze de sleutel in het contact steken, verbaasde me de voorgaande keren dat ik hier was ook al, maar dat zelfs met kinderen geen rekening wordt gehouden is echt onbegrijpelijk.

Voetballen in het 'park'

Voetballen in het ‘park’

Teamfoto met de winnars \o/

Teamfoto met de winnars \o/

En zo zie je maar: ondanks dat de school goed en, zeker naar lokale maatstaven, efficient draait, een gebalanceerd en kwalitatief hoogwaardig onderwijsprogramma biedt, en een plek biedt waar de kinderen met oprecht plezier verblijven, is de huidige situatie verre van ideaal. De grootste uitdaging waarmee de school zich geconfronteerd ziet is echter niet van praktische aard, maar heeft direct invloed op het voortbestaan van de school an sich.

In 2015 loopt namelijk huurcontract van het huidige complex af. Verhuizen naar een andere locatie in Phnom Penh is om financiële redenen niet mogelijk, en vernieuwing van het huurcontract is evenmin een optie. De grond is namelijk verkocht aan een projectontwikkelaar, welke na het einde van de huidige huurtermijn het hele schoolgebouw laat slopen om plaats te maken voor een appartementencomplex voor vermogende locals en expats. Zuur voor alle kinderen die hier vaak al jaren les krijgen en voor alle medewerkers die hier hun brood verdienen, maar dit is de keiharde Cambodjaanse werkelijkheid. Heb je geld, dan ben je koning. En ben je koning, dan ben je in de positie om alles voor je te laten wijken…

Het komt er dus concreet op neer dat op dit moment er nog veel onduidelijk is omtrend de toekomst van de Seametrey Children’s Village. Maar, en dit is waar de toon van dit stukje – gelukkig – positiever wordt, gaat men hier niet zomaar bij de pakken neerzitten. Directrice Muoy You bezit namelijk 2,5 hectare grond bij Tonle Bati, een meer 30 kilometer buiten Phnom Penh (bekijk de kaart op Google Maps). Het voornemen is om hier een nieuwe, duurzame school te bouwen, ruimtelijk opgezet en voorzien van alle benodigde faciliteiten. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe locatie ook de gelegenheid biedt aan plattelandskinderen om fatsoenlijk basisonderwijs te volgen, iets wat absoluut niet vanzelfsprekend is. Kinderen uit Phnom Penh kunnen doordeweeks op het complex overnachten, zodat zij niet elke dag heen en weer moeten reizen. En in het weekend zijn ze dan gewoon thuis bij hun ouders.

Een even nobel als ambitieus streven, maar tegelijk ook een uitdaging van epische proporties. Kleinschalige, private bouwprojecten zoals de deze worden in Cambodja in de regel nog grotendeels met de hand en klein materieel uitgevoerd. In de regel beschikken alleen de overheid en door buitenlandse investoren gefinancierde projecten over voldoende middelen om zwaar materiaal in te zetten. De bouw van de nieuwe school is derhalve een arbeidsintensief proces van de lange adem, een project dat zowel uit kostenoverwegingen als om praktische redenen in verschillende fasen zal moeten worden uitgevoerd.

Het goede nieuws is dat inmiddels een voorzichtige start is gemaakt met de eerste fase van het plan. Deze bestaat uit voorbereidende werkzaamheden en een tweetal losse bouwprojecten. De voorbereidingen bestaan voornamelijk uit het bouwrijp maken van de grond: zoals grote delen van Cambodja wordt de school gebouwd op drassige gebied dat ook nog eens veelvuldig overstroomt tijdens het natte seizoen. Het land zal daarom eerst droogelegd moeten worden en uitgerust met een drainagesysteem alvorens er überhaupt iets gebouwd kan worden. Nadat dit gereed is kunnen de betonnen funderingen worden aangelegd voor de eerste twee schoolgebouwen, een kinderdagverblijf en een kleuterschool. Deze gebouwen worden gebouwd met lokaal voorhanden bouwmaterialen zoals bamboe en hardhout, waardoor de kosten tot een minimum kunnen worden beperkt. Verder zullen ook de benodigde faciliteiten worden aangelegd, zoals bijvoorbeeld toiletten, een kleine vergistingsinstallatie voor het opwekken van energie, and landscaping (inrichting van het schoolplein, aanleggen van sportvelden, beplanting, enzovoorts). Als laatste omvat de financiering van de eerste fase een jaarsalaris voor twee leraren. Deze plannen zijn inmiddels concreet uitgewerkt, en kunnen echt van start gaan zodra de benodigde financiele middelen binnengehaald zijn. Hierover zo meer.

Verder in de toekomst zal het complex verder worden uitgebreid met een basisschool. Deze zal in tegenstelling tot de eerste lokalen worden opgetrokken met gewapend beton en baksteen, want het gebouw moet drie bouwlagen hoog worden. Om meer dan een plan gaat echter op dit moment nog niet, want het bedrag dat voor de uitvoer nodig is ligt vele malen hoger dan dat van fase 1. Door de grootte en complexiteit van het gebouw zal zwaardere machinerie gehuurd moeten worden, en bovendien zijn de bouwmaterialen veel kostbaarder. De schatting is dat voor de bouw van de basisschool een bedrag van tussen de 600.000 en 700.000 dollar benodigd is, voor lokale begrippen een godsvermogen (voor de gemiddelde Nederlander overigens net zo zeer…)  Hoe dit gigantische bedrag bij elkaar te krijgen is op dit moment nog volstrekt onduidelijk.

Eén van de mogelijkheden waarover wordt nagedacht is het bouwen van vakantiehuisjes elders op het terrein, op basis van het timeshare-model. Dit houdt in dat je samen met andere deelnemers de bouw van een vakantiehuis financiert. Dit resulteert in gedeeld eigendom, wat betekent dat bij 12 deelnemende partijen (om maar een voorbeeld te noemen) elke partij één maand per jaar over het huis kan beschikken. Het timeshare-concept heeft zich inmiddels lang en breed bewezen, maar het nadeel is dat voor een verantwoorde financiele basis een minimum aantal inschrijvers nodig is (rond de vijftig in het geval van Seametrey). En dat zal absoluut niet meevallen.

Er wordt dus nog hard nagedacht over mogelijke financieringswijzen, maar concreet alle suggesties zijn welkom, dus mocht jij – en daarmee ik jullie, trouwe lezers  😉  – een idee hebben (al is het nog zo bescheiden – alle beetjes helpen!!!), laat het me weten, en ik zal het meteen in de groep gooien!

Maar zoals gezegd is fase 2 op dit moment nog toekomstmuziek: de aandacht ligt nu op de eerste fase.
Om het eerste onderdeel hiervan (de voorbereidende werkzaamheden, het kinderdagverblijf en een deel van de faciliteiten) te financieren is een webcampagne opgezet op Indiegogo, een website gericht op kleinschalige fondsenwerving. Anderhalve maand geleden had ik al eens melding gemaakt van de video op de website,  maar op dat moment was mij nog niet geheel duidelijk wat de exacte achterliggende gedachte was van de website. Inmiddels dus wel…
Op de speciale Seametrey-pagina is informatie te vinden over de toekomstige plannen, een kostenplaatje ter rechtvaardiging van de voor de eerste fase benodigde 16.500 dollar en regelmatige updates over de stand van zaken en speciale gebeurtenissen die te maken hebben met het project. Inmiddels is het gehele benodigde bedrag binnengehaald, maar de campagne loopt nog een week of drie door.
Mocht je meer willen weten over de toekomstplannen voor de Seametrey Children’s Village, of de actuele stand van zaken, bekijk dan eens A dream school for Village Children in Cambodia.

De fondsen voor voor het andere deel (de kleuterschool, salarissen voor leraren en de puntjes op de i) worden via andere kanalen binnengehaald. Er buitenlandse donoren die hun steentje bijdragen. Een aantal vrijwilligers heeft meegedaan aan de Halve Marathon van Angkor om geld in te zamelden. En tot slot wordt ook nog elke dollar die de Indiegogo-campagne meer ophaalt dan het doelbedrag hiervoor opzij gelegd.

Pannekoeken bakken!

Pannekoeken bakken!

Maar ook de school heeft de mouwen opgestroopt en draagt haar steentje bij. Het grootste succes is de Pancake Corner, een klein ‘restaurantje’ in het guesthouse waar bezoekers panne(n?)koeken en fruit shakes kunnen bestellen. Alles in de Pancake Corner wordt geregeld door de leerlingen zelf: ze nemen de bestellingen op, bakken de pannekoeken en en rekenen af met de klanten: niet alleen leuk, maar het is natuurlijk ook gewoon enorm interessant voor de kids om al die grote-mensenzaken zelf te mogen regelen. En blijkbaar werkt hun plezier aanstekelijk op de bezoekers: sinds de opening een paar maanden geleden is al ruim 1200 dollar verdiend – een prestatie van formaat!!! Na de vakantie mag overigens ik de Pancake Corner onder mijn hoede nemen: wie weet kan een beetje oer-Hollandse pannekoek-know how de marges nog wat verder opkrikken…..

Zoals het er nu voor staat wordt binnenkort dus begonnen met de eerste fase van de nieuwe school. Een eerste stap in de richting van een gegarandeerde toekomst voor het Seametrey Children’s Village. Maar de weg is nog lang en vol obstakels, en waar deze uiteindelijk toe zal leiden staat op dit moment nog in de sterren geschreven.

Een Reactie op “Een nieuw onderkomen voor Seametrey

Laat een reactie achter op Edwin Cnossen Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s